Hidup Untuk Berbagi

Posts tagged “hukum

Tugas Etika Dan Hukum Profesi | Sejarah etika komputer, Pandangan etika komputer munurut moor & Isu-isu pokok etika komputer

1.  Sejarah etika komputer dari tahun 1940an sampai sekarang .

Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, memberikan banyak perubahan pada cara berfikir manusia baik itu dalam usaha pemecaan masalah, perencanaan, maupun juga dalam pengambilan keputusan. Sejarah etika komputer perkembangannya juga dimulai dari era 1940-an, dan secara bertahap berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu baru di masa sekarang ini.

      Era 1940-1950an (lebih…)


Mengenal Apakah Itu IT Forensik

it forensik
IT Forensik atau bisa juga disebut Digital Forensik. Ilmu Pengetahuan ini masih sangat baru di Indonesia sehingga seorang ahli atau profesional dalam bidang Digital Forensik masih sangat sedikit. Oleh sebab itu kita sebagai orang awam masih belum mengetahui betul, apa sebenarnya IT Forensik atau Digital Forensik ini. Untuk mengetahuinya mari kita pelajari bersama. (lebih…)